SZOJATEKOK.HU
 < Főoldalra
 

Adatkezelési Tájékoztató / GDPR / Szabályzat


Az adatvédelem kiemelt fontosságú a weboldalamon.
A GDPR az Európai Unió általános kötelező adatvédelmi rendelete (2016/679/EU).

Hogyan kezeli a szojatekok.hu az adatait?
Az oldal regisztrált játékosainak adatkezelését a GDPR és az információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. Törvény alapján végzi az oldal.

Milyen adatokat?
A regisztrációs űrlap alapján a következő személyes adatok kezeléséről van szó:
*Felhasználói (nick) név, ami kötelező.
*Jelszó. A jelszót nem eredeti, hanem egyirányú kódolási formában tárolja a rendszer, amihez egy egyedi, véletlenszerű adat is tartozik, így a jelszava biztonságban van.
*Facebookos regisztráció esetén csak és kizárólag a facebook által átadott azonosítószám (ID).
Ami nem kötelező, de kitölthetőek:
-Teljes Név,
-Email cím,
-Születési év,
-Születési hónap,
-Születési nap,
-Ország,
-Város (település),
-Bemutatkozó,
-Regisztráció dátuma,
-Mindig a legutolsó belépés dátuma.
-Ezen kívül a játékba beírt szavak, a pontok, a szintek száma.
-Lehetőség van 1 db kép (profilkép) feltöltésére

Mi a célja az adatkezelésnek, miért kell regisztrálni az oldalra?
Az oldal használóját meg kell különböztetni, hogy a felhasználó pontokat, szinteket tudjon szerezni / előrelépni a szintekben, ezért a játékosok azonosításához szükséges a fenti adatokat elmenteni.

Az adatkezelés időtartama
Az regisztrációt a felhasználó törléséig van nyilvántartva, elmentve a rendszerben.

Ki jogosult az regisztrált játékos személyes adatainak kezelésére?
A regisztrált játékos adatait Bíró Viktor, az oldal tulajdonosa és fejlesztője kezeli, aki magánszemély és nincsen üzleti érdeke az oldalon található információkban.
Irányítószám, település: 8100, Várpalota.
Mobiltelefonszám:: +36 30 448 6938
Üzenet: https://www.facebook.com/birovikt
Facebook oldal: https://www.facebook.com/groups/720621001790056/ |Szójátékok.hu Hivatalos

Tárhelyszolgáltató:
Tárhely.Eu Kft.
+36 1 789-2-789
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
tarhely.eu
Feladatok: webtárhely szolgáltatás biztosítása

Az adatfeldolgozás helye:
Az adatfeldolgozó tulajdonában lévő szerverek Magyarország területén találhatóak.

Ki fér hozzá a regisztrált játékos adataihoz?
A fentieken felül senki más nem fér hozzá.

Harmadik félnek való adatátadás:
Adatkezelő csak azokban az esetekben adhat át személyes adatokat harmadik félnek, ha erre törvény kötelezi.

Milyen jogai vannak az oldal használójának az adataival kapcsolatban?
A regisztrált játékos bármikor információt kérhet a tárolt adatairól, amely kérését térítésmentesen teljesítem a lehető leghamarabb.
Továbbá kérheti adatai módosítását vagy törlését is. Utóbbi alól csak a jogszabályban előírt esetek képeznek kivételt.

Személyes adatok jogellenes kezelése:
Amennyiben a regisztrált játékos úgy látja, hogy sérülnek az információs önrendelkezéséhez kapcsolódó jogai, vagy az regisztrált játékos személyes adatainak jogellenes kezelése valósul meg, úgy az panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Honlap: http://www.naih.hu
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Egyéb esetekben akár keresetet nyújthat be az illetékes törvényszékhez:
http://birosag.hu/torvenyszekek

Belépés más oldalon keresztül
A felhasználó be tud lépni Facebook regisztrációval is az oldalon, amelynek szabálya, programozási szintaktikája a Facebook előírásai szerint történik.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása
Bíró Viktor, az oldal tulajdonosa és fejlesztője fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót módosítsa.
A Tájékoztató aktuális változatát mindig megtalálhatja a https://szojatekok.hu/gdpr.php oldalon.

SZABÁLYZAT
A szojatekok.hu weboldal (továbbiakban: weboldal, oldal) használatával a jelen szabályzatot és adatkezelési irányelveket tudnia kell annak, aki a weboldalt használni kívánja (felhasználó).
Ha nem fogadja el a jelen szabályzat tartalmát, akkor ne használja a weboldalt!

SZABÁLYZAT (üzemeltetőre és felhasználóra vonatkozólag)
A felhasználó, ha megadja az adatait, akkor annak valóságosnak kell lennie. Ha mégse így történne, az oldal üzemeltetője felelősséget nem vállal az adatokért.
Az oldal üzemeltetője az oldal rendeltetésszerű használata esetén a felhasználókat ért károkért sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállal!
Az oldal nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. A nem rendeltetésszerű használat esetén az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az elkövető felhasználót a rendszerből ideiglenesen vagy véglegesen kizárja.
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármilyen törvényt sértő, vagy a közerkölcs megcsorbítása ellen irányuló adatot azonnal töröljön, illetve eltávolítson a rendszerből. Egyéb, üzemeltető által azonnal eltávolítandó adat (főként profilkép): politikai harcok, erőszakos, rágalmazó, rasszista, jóerkölcsbe ütköző és egyéb törvénysértő.

TÖRVÉNYESSÉG, naih azonosító
Az adatkezeléshez való hozzájárulás csak önkéntes lehet (az üzemeltető más adatát nem helyezi a rendszerbe, pl: nem hoz létre automatikusan felhasználókat)
Az üzemeltető törekszik a vonatkozó hatályos jogszabálynak, előírásnak, jogi eljárásnak vagy a végrehajtható közigazgatási intézkedésnek megfelelni, illetve a csalásokat, technikai jellegű illetve egyéb biztonsági problémákat a lehető legkisebb szinten tartani.

Adatkezelési nyilvántartási szám (hatósági): NAIH-72493/2014
© Bíró Viktor, 2019. Minden jog fenntartva.
© 2007-2020 Bíró Viktor - Minden jog fenntartva!